Kompetens och engagemang som ger resultat

Aktuellt

Sänkt krav på aktiekapital

läs här

Generationsskifte och försäljning av företaget

läs här

Budget 2020

läs här

Budgetproposition för 2020

Läs här

Nya regler om redovisning av pågående arbete
Läs mer här!

Vårt sociala engagemang

I år har vi valt att stötta traktens skolor med ett bidrag. En investering i framtiden!
 

Aktuellt

Sänkt krav på aktiekapital

läs här

Generationsskifte och försäljning av företaget

läs här

Budget 2020

läs här

Budgetproposition för 2020

Läs här